Otetaanko myyntipalkkio huomioon lomapalkkaa laskettaessa?

Toimistomyynnistä maksettavat palkkiot vaikuttavat vuosilomapalkan määrään edellyttäen, että toimihenkilön tekemä myyntityö on jatkuvaa tai ainakin säännöllisesti toistuvaa.

Jos myyntityö on vain tilapäistä tai muutoin epäsäännöllistä, eivät maksetut palkkiot vaikuta vuosilomapalkan suuruuteen.

Palkkioiden vaikutus vuosilomapalkkaan riippuu siitä, millä perusteella palkkiot on sovittu maksettaviksi. Jos on sovittu kiinteästä, kuukaudesta toiseen samansuuruisesta lisäpalkasta, saa toimihenkilö palkkion sellaisenaan myös vuosilomansa aikana.

Jos palkkio on sovittu provisioluonteisesti myyntituloksesta, määräytyy palkkion vaikutus lomapalkkaan seuraavassa esimerkissä kerrotulla tavalla:
Toimihenkilölle on lomanmääräytymisvuoden aikana (1.4. -31.3.) maksettu myyntipalkkioita yhteensä 1 500 euroa. Vastaavana aikana tehtyjä työpäiviä on 225.

Mukaan lasketaan vain todelliset työpäivät, ei lomapäiviä, vapaapäiviä, koulutuspäiviä eikä muitakaan poissaolopäiviä, vaikka ne olisivatkin palkallisia.

20 vuotta alalla olleen toimihenkilön vuosilomaoikeus on 36 päivää, jota vastaava kerroin vuosilomalaissa on 33,2.  (1.500 : 225) x 33,2 = 221,33 euroa, jonka hän saa “normaalin” vuosilomapalkkansa lisäksi.

Lue lisää
Paljonko on lomaraha?
Tietoa vuosilomasta vakuutusalalla