Övertidsförbud inom försäkringsbranschen

Försäkringsmannaförbundets styrelse har utlyst övertidsförbud inom försäkringsbranschen fr.o.m. 24.11.2017 kl 14.00. Förbudet är ägnat till att få fart på kollektivavtalsförhandlingarna.

Arbetsgivarparten vill ha arbetsveckan att räcka från måndag till söndag, och dessutom att arbetsgivaren skulle få rätt att bestämma vilka dagar arbetet skall utföras.

Försäkringsmannaförbundets representantskap har kallats till extraordinarie möte 1.12. för att behandla förhandlingssituationen samt göra beslut om eventuella tilläggsåtgärder.

Vad är övertidsförbud?

Övertidsförbudet är ett lagligt och ur personalens synvinkel lätt påtryckningsmedel då man vill ha fart på avtalsförhandlingarna. Övertidsförbudet gäller allt arbete som utförs inom försäkringsbranschen.

Att jobba övertid är alltid frivilligt. Arbetsgivaren kan inte tvinga personalen att jobba övertid. Man behöver inte heller berätta något skäl till varför man inte jobbar övertid.

Då övertidsförbud gäller jobbar alla endast den regelbundna normala arbetstiden enligt kollektivavtalet. Övertidsarbete görs inte på vardagar eller veckoslut.

Arbetstidssaldona skall inte växa då övertidsförbud gäller. Vid övertidsförbud är det viktigt att jobba högst endast den tid den normala arbetsdagen räcker. Och om du har plustimmar i arbetstidssaldot är det nu en bra tidpunkt att jobba kortare dagar eller hålla saldoledigt, ifall du har behov till det.

Övertidsförbudet är i kraft tills Försäkringsmannaförbundet anmäler om dess upphörande.