Övertidsförbud på försäkringsbranschen

Försäkringstjänstemannaförbundets styrelse har beslutat om övertidsförbud på försäkringsbranschen som inleds tisdagen 14.1.2020 kl. 16.00.

Ett effektivt och över hela fältet förverkligat övertidsförbud är ett bra påtryckningsmedel. Det är sannolikt att ett väl fungerande övertidsförbud sätter fart på förhandlingsprocessen. Det är även Försäkringsmannaförbundets vilja att kunna uppnå ett bra förhandlingsresultat utan ytterligare påtryckningsåtgärder. Vi hoppas på arbetsro och arbetsmotivation inom hela försäkringsbranschen för våra medlemmars del.

Under övertidsförbud jobbar alla endast högst enligt den reguljära dagliga arbetstiden. Arbetstidssaldot skall inte heller växa. Arbetstidssaldot är också annars många arbetsgivares sätt att kringgå behovet att betala övertidsersättningar, och under övertidsförbud är det speciellt viktigt att jobba bara den normala arbetstiden. Ifall arbetstidssaldot är i maximum, är just nu ett bra tillfälle att jobba kortare dagar eller hålla saldoledigt, ifall man själv har behov till det.

Alla förbundets medlemmar deltar i förverkligandet av övertidsförbudet. I förhandlingarna gäller det nivån i avtalet för hela den personal på vilka försäkringsbranschens kollektivavtal tillämpas. Därför är det önskvärt att alla nu driver vår gemensamma sak. På så vis kan vi uppnå ett gott förhandlingsresultat.

Vi vill påminna alla medlemmar om att övertidsarbete alltid är frivilligt. Arbetsgivaren kan inte tvinga någon att jobba övertid, och man behöver inte ange någon orsak, varför man inte jobbar övertid.

Medlemsföreningarna ger lokalt mera uppgifter angående övertidsförbudet vid behov.