På svenska – Vakuutusväen Liitto VvL ry

Försäkringsmannaförbundet FMF

Försäkringsmannaförbundet är en dristig, synlig och inflytelserik intressebevakare. Förbundet förbättrar avlöningen och de yrkesmässiga, sociala och rättsliga villkoren samt välbefinnandet i arbetet för de tjänstemän som jobbar inom försäkrings-, finans- och investeringsbranscherna. Förbundet är en förbindelselänk emellan medlemsföreningarna. Förbundet är grundat 1945.

Fibrerna i den röda tråden i Försäkringsmannaförbundets verksamhet är

  • styrka som intressebevakare
  • medlemmen i fokus
  • jämlikhet

Försäkringsmannaförbundet strävar efter att förbättra försäkringsbranschens lönesystem, välbefinnandet i arbetet, att öka fackföreningsrörelsens styrka och inflytande, att bevara arbetsplatserna i Finland, att stöda medlemmarna under omvälvningar samt att kunna erbjuda en utomordentlig medlemsservice.

Försäkringsmannaförbundet samt Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta  förhandlar och avtalar angående försäkringsbranschens kollektivavtal.

Försäkringsmannaförbundet är medlem i Tjänstemannacentralorganisationen STTK. Förbundet är också medlem i den privata servicebranschens världsomfattande organisation UNI samt de finländska fackförbundens solidaritetscentral SASK.

Försäkringsbranschens kollektivavtal 2.3.2020 – 31.1.2022

Försäkringsbranschens lönetabeller hittas här.

Lönesamtalsguide

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr

X