Palkkakeskustelut palaavat

Palkkakeskustelu on parhaimmillaan luonteva ja hyvähenkinen hetki, jolloin pääsee puhumaan palkasta esimiehen kanssa.

Palkankorotukset jaetaan tänä vuonna kahdessa erässä. Ensimmäinen tuli kaikille yleiskorotuksena ja toinen jaetaan palkkakeskustelujen perusteella lokakuussa.

Palkkakeskustelujen paluu on herättänyt jonkin verran huolta. Edellisestä kierroksesta on sen verran aikaa, että keskustelurutiinit ovat unohtuneet.

Alalle on myös tullut paljon uusia ihmisiä, joille palkkakeskustelumaailma on varsin vieras.
Yhtiöt ovatkin nyt ison urakan edessä, kun koko henkilöstö pitää saada koulutettua palkkakeskusteluja varten. Vain kenttämiehet jäävät palkkakeskustelujen ulkopuolelle.

Lisäksi koko palkkakeskustelukoneisto työryhmineen pitää saada toimimaan sujuvasti vuosien tauon jälkeen.

Palkkakeskustelut jakavat mielipiteitä

Palkkakeskustelut ovat aihe, jotka jättävät tuskin ketään kylmäksi. Kentältä löytyy niin keskustelujen kannattajia kuin vastustajiakin. Osa pitää palkkakeskustelua luontevana tapana puhua palkasta ja pitää motivoivana sitä, että oma suoriutuminen vaikuttaa palkkaan.

– Oikein käytetty ja toimiva palkkakeskustelumalli mahdollistaa oikeudenmukaisen ja kannustavan palkkauksen, koulutuspäällikkö Sari Lassila sanoo.

Eväitä ammattitaidon kehittämiseen

Keskustelussa käydään läpi toimihenkilön työn vaativuus sekä pätevyys ja suoriutuminen omissa työtehtävissä.

– Palkkakeskustelu luo hyvät edellytykset toimihenkilön ammattitaidon ja osaamisen kehittämiselle, koulutuspäällikkö Sari Lassila jatkaa.

Valmistautuminen auttaa onnistumaan

Joillekin keskusteleminen omasta palkasta voi tuntua lähes ylitsepääsemättömän vaikealta ja palkkakeskustelu lähinnä pitkitetyltä piinalta. Oman osaamisen tunnistaminen ja taitojen kehuminen voi tuntua vaikealta. Syynä voi olla ujous, rohkeuden puute tai esimerkiksi huonot välit esimiehen kanssa.

Hyvä valmistautuminen ja harjoittelu selättävät ujoudesta johtuvia peikkoja. Kun keskusteluun on valmistautunut hyvin esimerkiksi osallistumalla koulutukseen, pohtimalla omaa työtä ja sen muutosta sekä suoriutumistaan, on asioita helpompi perustella omalle esimiehelle.

Aikalisä on mahdollinen

Palkkakeskustelu ei saa olla sanelutilaisuus, vaan sen pitäisi olla suoriutumisen arviointitilaisuus, jossa molemmilla osapuolilla on rakentava rooli.

Palkkakeskustelun voi keskeyttää perustellusta syystä esimerkiksi lisätietojen hankkimista varten tai jos jompi kumpi osapuoli ei ole valmistautunut riittävästi keskusteluun.
Jos tunnelma kuumenee liikaa, on mahdollisuus ottaa aikalisä ja keskeyttää palkkakeskustelu.

Keskeytynyttä palkkakeskustelua ei jatketa ennen kuin toimihenkilöllä on ollut mahdollisuus olla yhteydessä luottamusmieheen.

Jos sopua ei synny

Suuri osa palkkakeskusteluista päättyy yhteisymmärrykseen. Jos toimihenkilö ja esimies ovat kuitenkin erimielisiä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnista tai palkankorotuksesta, neuvottelu kirjataan erimieliseksi.

Sen jälkeen luottamusmies ja työnantajan edustaja neuvottelevat asiasta paikallisesti.
Jos sopua ei siellä löydy, asia voidaan viedä talokohtaisen palkkakeskustelutyöryhmän käsiteltäväsi.

Siellä voidaan ratkoa keskustelun käymiseen, arviointiin ja keskustelun perustella maksettavaan korotukseen liittyviä erimielisyyksiä. Yhtiön palkkapolitiikkaan liittyviä erimielisyyksiä palkkakeskustelutyöryhmä ei voi ratkoa, sillä työnantaja päättää yhtiön palkkapolitiikasta.

Satu Lehmuskoski
Kuva Shutterstock