Palkkakeskustelut

Vakuutusalan työehtosopimusmääräyksiin sisältyvät palkkakeskustelut osana konttoritoimihenkilöiden palkankorotuksia. Palkkakeskustelut tulee käydä niin, että korotukset voidaan maksaa 1.12.2020. Palkkakeskusteluihin varattavan erän suuruus on tuolloin 1,7%.

Työnantaja voi myös päättää, että palkkakeskustelut käydään myöhemmin, kuitenkin viimeistään 1.6.2021 mennessä. Jos ajankohtaa myöhennetään, otetaan tämä huomioon maksettavan erän suuruutta määriteltäessä siten, että työehtosopimuksen kustannusvaikutus pysyy samana. Työnantajan on ilmoitettava keskustelujen ajankohdasta viimeistään 3 kk ennen palkkakeskustelujen ajankohtaa.

Jos palkkakeskustelut käydään 1.5.2021 jälkeen, palkkakeskusteluerän suuruus lasketaan maaliskuun 2021 palkoista.

Palkkakeskustelujen tavoite

Yksi tärkeimmistä palkkakeskustelujen tavoitteista on, että toimihenkilöt kokevat palkkauksen ja palkkakehityksen oikeudenmukaiseksi, kannustavaksi ja kilpailukykyiseksi. Oikein käytettynä palkkakeskustelumalli motivoi työntekijää kannustavan palkkauksen ansiosta ja tukee ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä.

Palkkakeskustelujen hyvä toteutuminen edellyttää, että yrityksen palkkapolitiikka on ajan tasalla ja että kaikki tuntevat käytössä olevan palkkausjärjestelmän. Palkkakeskusteluihin ei pidä mennä kylmiltään eli niin esimiehet kuin toimihenkilötkin tarvitsevat riittävästi koulutusta palkkakeskustelujen käymistä varten.

Ohjeita ja vinkkejä keskustelun käymistä varten

 

På svenska

In English