Palkkatasa-arvo on parantunut vakuutusalalla

Vakuutusalan konttoritoimihenkilöiden palkkaero on supistunut viimeisen viidentoista vuoden aikana tasaisesti. Vuonna 2016 naisten keskiansio miesten keskiansiosta oli konttorin suorittavalla tasolla 89 prosenttia. Esimiestehtävissä naisten ja miesten palkkaero on ollut noin kymmenen prosenttia koko 2000-luvun.

Työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen samapalkkaisuusohjelman mukainen tavoite on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 12 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vakuutusalalla tämä tavoite on tilastojen valossa jo saavutettu konttoritoimihenkilöiden suorittavalla ja esimiestasolla.

Kenttämiehissä naisten kokonaispalkka suhteessa miesten kokonaispalkkaan on pysynyt melko samanlaisena neljä viimeistä tilastovuotta sekä suorittavalla tasolla että esimiestehtävissä. Vuonna 2016 suoritustason naisten kokonaispalkka miesten kokonaispalkasta oli noin 85 prosenttia ja esimiestason noin 89 prosenttia.

Tasa-arvotyöryhmän suositukset

Liittojen välinen tasa-arvotyöryhmä suosittelee muun muassa seuraavaa:

  • Työnantaja ja henkilöstö tekevät yhteistyönä säännöllisesti tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen.
  • Työnantaja vastaa suunnitelman tekemisestä ja toteuttamisesta.
  • Yhtiöt selvittävät palkkaerojen syyt ja poistavat perusteettomat palkkaerot.
  • Yhtiöt pyrkivät lisäämään palkkaus- ja palkitsemisperusteiden läpinäkyvyyttä ja
    avoimuutta riippumatta käytössä olevista palkkausjärjestelmistä.
  • Yhtiöt perehdyttävät esimiehiä tasa-arvoasioihin ja käsittelevät tasa-arvoasioita säännöllisesti esimieskoulutuksissa.

Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2017

Kuva Pixabay