På svenska – Vakuutusväen Liitto VvL ry

Försäkringsmannaförbundet FMF

Försäkringsmannaförbundet är en dristig, synlig och inflytelserik intressebevakare. Förbundet förbättrar avlöningen och de yrkesmässiga, sociala och rättsliga villkoren samt välbefinnandet i arbetet för de tjänstemän som jobbar inom försäkrings-, finans- och investeringsbranscherna. Förbundet är en förbindelselänk emellan medlemsföreningarna. Förbundet är grundat 1945.

Fibrerna i den röda tråden i Försäkringsmannaförbundets verksamhet är

  • styrka som intressebevakare
  • medlemmen i fokus
  • jämlikhet

Försäkringsmannaförbundet strävar efter att förbättra försäkringsbranschens lönesystem, välbefinnandet i arbetet, att öka fackföreningsrörelsens styrka och inflytande, att bevara arbetsplatserna i Finland, att stöda medlemmarna under omvälvningar samt att kunna erbjuda en utomordentlig medlemsservice.

Försäkringsmannaförbundet samt Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta  förhandlar och avtalar angående försäkringsbranschens kollektivavtal.

Försäkringsmannaförbundet är medlem i Tjänstemannacentralorganisationen STTK. Förbundet är också medlem i den privata servicebranschens världsomfattande organisation UNI samt de finländska fackförbundens solidaritetscentral SASK.

Försäkringsbranschens kollektivavtal 2.3.2020 – 31.1.2022

Försäkringsbranschens lönetabeller hittas här.

Lönesamtalsguide

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr

Varierande samtalstidpunkter

Under följande runda kan försäkringsbranschens lönesamtal genomföras under en exceptionellt lång period. Lönesamtalen kan genomföras redan i höst och då gäller lönepåslaget från och...

Snart är det dags att diskutera löner

Löneförhandlingarna närmar sig. Hundratals nya tjänstemän omfattas av dem då vi efter flera års förhandlingar lyckades förhandla att visstidsanställda och timanställda även ska omfattas...

Ut med kiky-avtalet, in med lokal kompetensutveckling

Från och med början av juni kan vi äntligen konstatera att det är slut med gratis talkoarbete i försäkringsbranschen. Det finns knappast någon som...

Kompetensutveckling ersätter kiky-avtalet

Enligt det nya kollektivavtalet fokuserar man i fortsättningen på kompetensutveckling i försäkringsbranschen.  Från och med början av juni kan arbetsgivaren bestämma om personalens kompetensutveckling...

Medlemskryssningen flyttas till december

Försäkringsmannaförbundets medlemskryssning flyttas på grund av coronaepidemin.  Kryssningens nya tidpunkt är 11–13 december 2020. Vi beger oss mot Stockholm på Viking Line Mariella.  Anmälningar som...

Lönerna stiger i början av april

Lönerna i försäkringsbranschen stiger i början av april. Kontorspersonalens löner stiger med en allmän förhöjning på 1 procent den 1 april. Följande gång höjs lönen...

Ansök om rekreationsstipendium

Försäkringsmannaförbundet delar ut 40 stipendium för rekreation till pensionerade förbundsmedlemmar. Stipendierna är avsedda som stöd för rekreation på eget initiativ. Stipendiet är 210 euro. Utdelningsgrunderna...

Förbundsfusionen går framåt

Försäkringsmannaförbundet fortsätter utreda samarbetet med fackförbundet Pro. FMF:s representantskap valde sin framtida samarbetspartner på sitt möte i början av mars. Ordförande Liisa Halme understryker att...

Slut med kiky-talkot

De så kallade kiky-timmarna ingår inte längre i branschens nya kollektivavtal från och med början av juni. Förbundets representantskap godkände det nya kollektivavtalet i...

Maratonförhandlingar och historiens vingslag

Den 7 augusti 2019 rådde antagligen en annorlunda uppfattning om hur länge vi tvingas vänta på resultat från kollektivavtalsförhandlingarna i försäkringsbranschen. Nästan sju månader senare,...

Övertidsförbud på försäkringsbranschen

Försäkringstjänstemannaförbundets styrelse har beslutat om övertidsförbud på försäkringsbranschen som inleds tisdagen 14.1.2020 kl. 16.00. Ett effektivt och över hela fältet förverkligat övertidsförbud är ett bra...

Avtalssituationen var ett hett samtalsämne i representantskapet

Representantskapet diskuterade aktivt under sitt tvådagarsmöte. I synnerhet kollektivavtalssituationen var ett hett samtalsämne. Förhandlingarna i försäkringsbranschen har pågått sedan augusti. Förhandlingarna har saktats ner av...
X