På svenska – Vakuutusväen Liitto VvL ry

Försäkringsmannaförbundet FMF

Försäkringsmannaförbundet är en dristig, synlig och inflytelserik intressebevakare. Förbundet förbättrar avlöningen och de yrkesmässiga, sociala och rättsliga villkoren samt välbefinnandet i arbetet för de tjänstemän som jobbar inom försäkrings-, finans- och investeringsbranscherna. Förbundet är en förbindelselänk emellan medlemsföreningarna. Förbundet är grundat 1945.

Fibrerna i den röda tråden i Försäkringsmannaförbundets verksamhet är

  • styrka som intressebevakare
  • medlemmen i fokus
  • jämlikhet

Försäkringsmannaförbundet strävar efter att förbättra försäkringsbranschens lönesystem, välbefinnandet i arbetet, att öka fackföreningsrörelsens styrka och inflytande, att bevara arbetsplatserna i Finland, att stöda medlemmarna under omvälvningar samt att kunna erbjuda en utomordentlig medlemsservice.

Försäkringsmannaförbundet samt Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta  förhandlar och avtalar angående försäkringsbranschens kollektivavtal.

Försäkringsmannaförbundet är medlem i Tjänstemannacentralorganisationen STTK. Förbundet är också medlem i den privata servicebranschens världsomfattande organisation UNI samt de finländska fackförbundens solidaritetscentral SASK.

Försäkringsbranschens kollektivavtal 2.3.2020 – 31.1.2022

Försäkringsbranschens lönetabeller hittas här.

Lönesamtalsguide

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr

Pro och FMF: Tillsammans starkare mot framtiden 

Försäkringsmannaförbundet håller på och fusioneras med Fackförbundet Pro. FMF:s representantskap har i dag godkänt fusionen på sitt möte. Pros styrelse har redan tidigare behandlat...

Sök stipendium för studier

Försäkringsmannaförbundet beviljar årligen tio stipendier för studier som är avsedda för att stöda yrkesmässiga och kompletterande studier eller samhällsstudier. Stipendiet är en engångsersättning på...

Svarta moln fördunklar de vackra höstfärgerna

För mig som höstbarn är den vackert färgsprakande höstperioden mellan sommar och vinter den bästa årstiden. Varje år leder september ömsint in oss i...

Fusionsförberedelserna fortskrider i god anda

Försäkringsmannaförbundet och Fackförbundet Pros fusionsförberedelser fortskrider väl. De preliminära fusionsutredningarna har färdigställts under september och ett utkast till anslutningsavtal har utarbetats med branschens experter. - Utredningsarbetet...

Varierande samtalstidpunkter

Under följande runda kan försäkringsbranschens lönesamtal genomföras under en exceptionellt lång period. Lönesamtalen kan genomföras redan i höst och då gäller lönepåslaget från och...

Snart är det dags att diskutera löner

Löneförhandlingarna närmar sig. Hundratals nya tjänstemän omfattas av dem då vi efter flera års förhandlingar lyckades förhandla att visstidsanställda och timanställda även ska omfattas...

Ut med kiky-avtalet, in med lokal kompetensutveckling

Från och med början av juni kan vi äntligen konstatera att det är slut med gratis talkoarbete i försäkringsbranschen. Det finns knappast någon som...

Kompetensutveckling ersätter kiky-avtalet

Enligt det nya kollektivavtalet fokuserar man i fortsättningen på kompetensutveckling i försäkringsbranschen.  Från och med början av juni kan arbetsgivaren bestämma om personalens kompetensutveckling...

Medlemskryssningen flyttas till december

Försäkringsmannaförbundets medlemskryssning flyttas på grund av coronaepidemin.  Kryssningens nya tidpunkt är 11–13 december 2020. Vi beger oss mot Stockholm på Viking Line Mariella.  Anmälningar som...

Lönerna stiger i början av april

Lönerna i försäkringsbranschen stiger i början av april. Kontorspersonalens löner stiger med en allmän förhöjning på 1 procent den 1 april. Följande gång höjs lönen...

Ansök om rekreationsstipendium

Försäkringsmannaförbundet delar ut 40 stipendium för rekreation till pensionerade förbundsmedlemmar. Stipendierna är avsedda som stöd för rekreation på eget initiativ. Stipendiet är 210 euro. Utdelningsgrunderna...

Förbundsfusionen går framåt

Försäkringsmannaförbundet fortsätter utreda samarbetet med fackförbundet Pro. FMF:s representantskap valde sin framtida samarbetspartner på sitt möte i början av mars. Ordförande Liisa Halme understryker att...
X