Pian puhutaan palkoista

Palkkakeskustelut lähestyvät. Niiden piiriin tulee satoja uusia toimihenkilöitä, sillä vuosien väännön jälkeen myös tuntityöntekijät saatiin vakuutusalan työehtosopimuksen ja palkkakeskustelujen piiriin.

Koulutuspäällikkö Sari Lassilan mukaan nyt on tärkeää huolehtia siitä, että uudet palkkakeskustelijat saavat kunnon koulutuksen keskustelun käymiseen.

– Kaikilla on oikeus koulutukseen työajalla, hän muistuttaa.

VvL tarjoaa syksyllä jäsenilleen webinaareja sekä räätälöityjä uutiskirjeitä valmistautumisen tueksi. Arvokasta tietoa löytyy myös palkkakeskusteluoppaasta, joka on liiton kotisivuilla.

Palkkakeskustelu on yhtä hyvä kuin esimies

Sari Lassila korostaa esimiesten roolia niin palkkakeskusteluihin valmistautumisessa kuin niiden käymisessäkin.

– Esimies on keskeisessä roolissa siinä, että toimihenkilö tuntee palkkauksen perusteet ja yhtiön palkkapolitiikan.

Lisäksi suoriutumisen arvioinnin perusteet pitää olla hyvissä ajoin tiedossa ennen palkkakeskusteluja. Ne eivät saa tulla yllätyksenä palkkakeskustelussa.

Hyvä esimies antaa alaiselleen aikaa valmistautua ja tulee itse hyvin valmistautuneena keskusteluun. Onnistuneessa palkkakeskustelussa esimiehellä on ajankohtaista tietoa alaisen työtehtävistä ja työssä suoriutumisesta.

Vuorovaikutus vaikuttaa paljon siihen, millaiseksi palkkakeskustelu koetaan. Jos keskustelu on rakentavaa ja asiat on käsitelty hyvässä hengessä, jää keskustelusta hyvä fiilis ja tuloskin tyydyttää.

Puurot ja vellit sekaisin

Vakuutusalalla käydään paljon erilaisia keskusteluja. On kehitys-, tulos- ja tavoitekeskusteluja, suoriutumisen arviointi -keskusteluja, perehdytyskeskusteluja sekä palkkakeskusteluja.

Palkkakeskusteluilla on oma erityinen asemansa työpaikan keskustelujen joukossa. Ne pohjautuvat työehtosopimukseen ja esimerkiksi korotuserien suuruudet sovitaan työehtosopimusta neuvoteltaessa.

Korotuspotti on tarkoitettu nimenomaan palkkakeskustelujen perustella jaettavaksi eikä sitä voi käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi palkkakuoppien korjaamiseen.
Osa työnantajista pyrkii yhdistelemään erilaisia keskusteluja. Silloin on tärkeää erottaa palkkakeskustelut omaksi kokonaisuudekseen pitämällä vaikkapa pieni tauko keskustelussa.

– Ajoittain kuulee siitä, että yhtiöissä ovat menneet puurot ja vellit sekaisin eli keskusteluja ja jaettavia rahapotteja on sekoitettu toisiinsa.

Viime kierroksella velloivat myös puheet siitä, että palkkakeskustelussa pitäisi palkita vain parhaista parhaat tai korkeintaan joka kolmas keskustelija.

– Mitään tällaisia kirjauksia työehtosopimuksen mukaiseen palkkakeskustelumalliin ei sisälly.

Keskustelut jakavat mielipiteitä

Palkkakeskustelut ovat olleet osa konttoritoimihenkilöiden palkkausta yli kymmenen vuoden ajan. Tässä ajassa niille on muodostunut vankka kannattaja- ja vastustajakuntansakin.

Osa pitää palkkakeskustelua luontevana tapana puhua palkasta. Keskustelussa käydään yhdessä läpi työn vaativuus sekä pätevyys ja suoriutuminen työtehtävissä. Onnistuneesta palkkakeskustelusta saa kunnon eväät oman osaamisen kehittämiseen ja seuraavaan palkankorotuksen tavoitteluun.

Lassilan mukaan palkkakeskusteluihin kannattaakin mennä sillä asenteella, että siellä voi vain voittaa.

– Palkkakeskustelut ovat toimihenkilön oikeus ja esimiehen velvollisuus.

Valmistautuminen auttaa onnistumaan

Kaikille keskustelujen käyminen ei kuitenkaan ole luontevaa. Osaamisesta ja suoriutumisesta puhuminen voi tuntua varsin vaikealta ja palkkakeskustelu lähinnä pitkitetyltä piinalta. Syynä voi olla esimerkiksi ujous, rohkeuden puute tai huonot välit esimiehen kanssa.

Hyvä valmistautuminen ja harjoittelu selättävät palkkakeskusteluihin liittyviä pelkoja. Kun keskusteluun on valmistautunut hyvin esimerkiksi osallistumalla koulutukseen, pohtimalla omaa suoriutumistaan ja osaamistaan, on palkankorotustakin helpompi perustella.

Keskustellessa ei kannata olla turhan vaatimaton vaan tuoda omaa osaamistaan esiin.

– Kuka sen kissan hännän nostaa, ellei kissa itse, Lassila kannustaa.

Apua kannattaa kysyä omalta luottamusmieheltä, jos joku asia mietityttää.

Aikalisä on mahdollinen

Palkkakeskustelussa molemmilla osapuolilla pitäisi olla rakentava rooli. Monologimaiset palkkasanelut syövät uskoa järjestelmän toimivuuteen samoin kuin se, jos korotukset tuntuivat ennalta päätetyiltä tai ne eivät perustu faktoihin.

Jos tuntuu siltä, että palkkakeskustelua käydään mutu-tuntuman perusteella, keskustelun voi keskeyttää lisätietojen hankkimista varten. Keskustelun voi myös keskeyttää, jos jompikumpi osapuoli ei ole valmistautunut riittävästi.

Jos tunnelma kuumenee liikaa, keskusteluissa voi ottaa aikalisän. Keskeytynyttä palkkakeskustelua ei jatketa ennen kuin toimihenkilöllä on ollut mahdollisuus olla yhteydessä luottamusmieheen.

Jos sopua ei synny

Jos esimies ja alainen ovat erimielisiä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnista tai palkankorotuksesta, neuvottelu kirjataan erimieliseksi. Sen jälkeen luottamusmies ja työnantajan edustaja neuvottelevat asiasta paikallisesti.

Jos sopua ei löydy, asia voidaan viedä talokohtaisen palkkakeskustelutyöryhmän käsiteltäväksi. Siellä voidaan ratkoa keskustelun käymiseen, arviointiin tai korotukseen liittyviä erimielisyyksiä. Yhtiön palkkapolitiikkaan liittyviä erimielisyyksiä työryhmä ei voi ratkoa, sillä siitä työnantaja päättää itse.

Satu Lehmuskoski
Kuva Shutterstock

Lue lisää
Keskustelujen ajankohdat vaihtelevat
Näin onnistut palkkakeskustelussa
Ketä vakuutusalan työehtosopimus koskee?