Saako esimies haukkua minua negatiiviseksi?

Halventavat nimitykset tai huutaminen eivät kuulu työpaikoille.

Henkilökohtaisuuksiin menevä arvostelu on epäasiallista käytöstä ja lähtökohtaisesti kiellettyä. Arvostelu tulee yksilöidä ja sen tulee kohdistua toimihenkilön työhön liittyviin asioihin.

Toimihenkilöllä on täysi oikeus olla eri mieltä esimiehensä kanssa ja myös oikeus ilmaista tämä mielipiteensä.

Eri asia on se, että esimiehen päätöksen mukaisesti toimitaan silloin, kun hänen päätöksensä pysyy työnjohtovallan puitteissa. Näin on, vaikka esimiehen päätös ei ole paras tai edes kovin järkevä.

Toisen henkilön persoonaan puuttuminen on kiellettyä

Esimies saa mainita negatiivisuuden, jos hän pystyy samalla osoittamaan sen, millä tavoin se ilmenee toimihenkilön työn tekemisessä. Yleinen sääntö on, että kaikesta työhön liittyvästä saa puhua, mutta muuten toisen henkilön persoonaan puuttuminen on kiellettyä.

Esimies voi puuttua esimerkiksi siihen, jos toimihenkilö pyrkii määräämään työtovereidensa työn tekemistä. Negatiivisuus voi ilmetä perusteettomana esteiden rakentamisena muutostilanteissa tai toimihenkilön oma tapa puhua saattaa ylittää asiallisuuden rajat. Näissäkin tapauksissa esimies voi asiasta huomauttaa.

Halventavat nimet eivät kuulu työpaikalle

Kuitenkin kaikissa tilanteissa arvostelulle on rajat, joita ei saa ylittää. Esimerkiksi halventavien nimitysten käyttäminen tai huutaminen on työelämässä aina kiellettyä.

Luultavasti asiallisen käytöksen rajat ylitetään jokaisessa työpaikassa silloin tällöin. Yksittäisestäkin tapauksesta kannattanee huomauttaa, mutta sen enempiin toimenpiteisiin ei ole aihetta, ellei kysymys ole todella räikeästä tapauksesta.

Lain vastaiseksi epäasiallinen käytös muuttuu silloin, kun se on säännöllistä ja jatkuvaa niin, että se aiheuttaa vaaraa kohteena olevan toimihenkilön terveydelle. Viimeistään näissä tapauksissa tulee ajankohtaiseksi myös työnantajan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Jukka Moilanen
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton neuvottelupäällikkö