Sain varoituksen. Miten minun tulee toimia?

Aiheettoman varoituksen voi aina kiistää. Mikään viranomainen ei tutki varoituksen aiheellisuutta, eikä työnantajaa voi vaatia peruuttamaan sitä. Oikeellisuus tulee tutkittavaksi vasta, jos työsopimus myöhemmin irtisanotaan.  Aiheetonkin varoitus kannattaa ottaa huomioon omassa toiminnassaan, vaikka se ei voikaan olla pohjana lailliselle irtisanomiselle.

Vastineen kirjoittaminen on erityisen aiheellista erityisesti, jos varoituksessa mainitut tosiseikat ovat virheellisiä. Tai jos varoitus on niin puutteellisesti yksilöity, että toimihenkilö ei tiedä mihin tapahtumiin varoitus perustuu. Tai jos varoituksessa syytettyyn laiminlyöntiin tai tekoon on olemassa selitys.  

Toimihenkilöä voidaan esimerkiksi syyttää töiden laiminlyönnistä. Toimihenkilö voi vastineessaan vedota työmäärään ja puutteellisiin työnjohdollisiin ohjeisiin. Todennäköisesti varoitusta ei peruta, mutta vastine voi johtaa työjärjestelyihin, joilla työtä vähennetään ja selvempiin ohjeisiin töiden tekemisen järjestyksessä.

Vastineessa kannattaa pysyä asialinjalla. Myös rakentava sävy saattaa edistää asioita.