Samarbetsförhandlingar skakar om branschen

Många i branschen har tvingats leva i osäkerhet på grund av samarbetsförhandlingarn.

Under de senaste veckorna har många samarbetsförhandlingar förts i försäkringsbranschen. På måndag inledde Finska Skadeförsäkring Ab samarbetsförhandlingar på produktionsmässiga och ekonomiska grunder. Fem arbetsplatser är hotade; arbetstagarna kan sägas upp, omplaceras eller överföras till deltid.

Personalen är bestört över situationen. Personalen har drabbats hårt de senaste åren eftersom bolaget om och om igen har minskat personalen genom samarbetsförhandlingar. Nu är det dags för en ny omgång på bank- och kanalförsäljningen samt kund- och produktförvaltningen.

Samarbetsförhandlingar har förts på två av LokalTapiolas distriktbolag. På Vellamo med verksamhet i Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland och Kymmenedalen förlorade 12 personer sitt jobb till följd av samarbetsförhandlingarna.

Bolaget motiverade nedskärningsbehovet med effektivisering av verksamheten och ekonomiska faktorer. Enligt uppgifterna i offentligheten eftersträvades årliga inbesparingar på 900 000 euro. Hela Vellamos personal omfattades av förhandlingarna, dvs. 124 personer.

Dessutom har samarbetsförhandlingar förts på LokalTapiola i Egentliga i Finland i Åbo ekonomiska region. Där berörde förhandlingarna 20 personer, varav fem hotades av uppsägning.

Förhandlingar har även förts på Pohjantähti. Tre av fyra anställda omfattades av förhandlingarna, dvs. totalt 250 personer i affärsenheterna för privat- och företagskunder samt försäkrings- och ersättningstjänsterna.

De omfattande förändringarna uppskattades beröra cirka 110 arbetstagare. Organisationsstrukturen, arbetsbeskrivningarna och arbetssätten kommer att förändras. När tidningen gick i tryck pågick förhandlingarna fortfarande.

Tidigare i höst har stora samarbetsförhandlingar genomgåtts på OP. Till följd av samarbetsförhandlingarna på affärsenheterna Företagsbanken och Försäkringskunder upphör 300 arbetsuppgifter. I stället bildades 185 nya uppgifter som de som förlorade jobbet kunde söka. Till följd av samarbetsförhandlingarna på den centrala företagsenheten upphörde 460 arbetsuppgifter och cirka 190 nya bildades.