Sök stipendium för studier

Försäkringsmannaförbundet beviljar årligen tio stipendier för studier som är avsedda för att stöda yrkesmässiga och kompletterande studier eller samhällsstudier. Stipendiet är en engångsersättning på 150 euro. Personer som varit medlemmar i förbundet i minst ett år har rätt att ansöka om stipendiet.

Personer som tagit ut oavlönad studieledighet för studierna under 2020 har förtur.
Skriv en fritt formulerad ansökan. Av ansökan ska framkomma studiernas natur, använd tid samt den oavlönade studieledighetens längd. Kom ihåg att bifoga dina kontaktuppgifter.
Skicka ansökan och eventuella bilagor senast 31.10. per e-post till sari.lassila@vvl.fi (skriv Ansökan om studiestipendium i ämnesfältet).

Ansökningarna behandlas omgående efter ansökningstidens slut. Beslutet meddelas till alla som ansökt om stipendiet. Förfrågningar riktas till utbildningschef Sari Lassila, sari.lassila@vvl.fi