Sök stipendium för studier

Försäkringsmannaförbundet FMF rf beviljar årligen tio stipendier för studier, som avsetts för att stöda yrkesmässiga och kompletterande studier eller samhällsstudier.

Stipendiet är en engångsersättning på 150 euro. Personer som varit medlemmar i förbundet i minst ett år har rätt att ansöka stipendiet.   Personer som tagit ut oavlönad studieledighet 2017 har förtur.

Skriv en fritt formulerad ansökan. Av ansökan ska framkomma studiernas natur, använd tid samt den oavlönade studieledighetens längd. Kom ihåg att bifoga dina kontaktuppgifter.

Skicka ansökan och eventuella bilagor senast 20.10.2017 per e-post på sari.lassila@vvl.fi (skriv Ansökan om studiestipendium i ämnesfältet).

Ansökningarna behandlas omgående efter ansökningstidens slut. Beslutet meddelas till alla som ansökt om stipendium.

Förfrågningar riktas till utbildningschef Sari Lassila, sari.lassila@vvl.fi