Sopimukseton tila

Sopimukseton tila on aikaväli, jolloin aiemman työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt, eikä uutta työehtosopimusta ole vielä solmittu. Tällöin noudatetaan aiemmin voimassa olleen työehtosopimuksen määräyksiä niin sanotun jälkivaikutuksen nojalla.

Työntekijän työsuhteen ehdot eivät siis muutu, vaikka työehtosopimuksen voimassaolo päättyy.

Tes päättyy, mikä muuttuu?

Sopimuksettomassa tilassa työrauhavelvoite ei ole voimassa. Mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä päätetään aina eriseen, jos sellaisiin päätetään turvautua. Siihen asti työnteko jatkuu tavalliseen tapaan.

Työntekijöiden työtaistelutoimenpide on mm. lakko, jossa työntekijät kieltäytyvät työtehtävien suorittamisesta. Työnantajapuolen työtaistelutoimenpide on työsulku, jossa työnantaja kieltää työntekijöiltä työnteon ja lopettaa palkanmaksun.