Sopimukseton tila

Sopimukseton tila on aikaväli, jolloin aiemman työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt, eikä uutta työehtosopimusta ole vielä solmittu. Tällöin noudatetaan aiemmin voimassa olleen työehtosopimuksen määräyksiä niin sanotun jälkivaikutuksen nojalla.

Työntekijän työsuhteen ehdot eivät siis muutu, vaikka työehtosopimuksen voimassaolo päättyy. Työehtosopimus sitoo osapuolia työrauhaan. Sopimuksettomassa tilassa työrauhavelvoite ei ole voimassa.

Työntekijöiden työtaistelutoimenpide on mm. lakko, jossa työntekijät kieltäytyvät työtehtävien suorittamisesta. Työnantajapuolen työtaistelutoimenpide on työsulku, jossa työnantaja kieltää työntekijöiltä työnteon ja lopettaa palkanmaksun.