Starkt sikte mot nästa år

Vi på FMF är alla förnyare av arbetslivet. Försäkringsbranschen är och kommer troligtvis även de kommande åren att befinna sig i en snabb brytningstid.

Flera omvälvande förändringar har skett i alla bolag, många jobbar till exempel i dag tillsammans med en robot. Allt detta kräver vilja att förnyas och förmåga att anpassa sig till förändringar.

FMF är en modig förnyare. I år har vi till exempel utfört ett intressant utredningsprojekt om potentiella nya samarbetsformer tillsammans med två fackförbund; Fackförbundet Nousu och Kelan toimihenkilöt.  Den här gången hade vi inte samma mål. Vi var mer redo att bygga ett nytt, modernt fackförbund än de andra. Men vi låter det inte sakta farten utan bygger ivrigt ett mångsidigt 2019 med sikte på framtiden.

Ett fullspäckat 2019

Nästa år dignar Försäkringsmannaförbundet av möjligheter för våra medlemmar: webbinarier om intressanta ämnen, hjältedåd i arbetslivet, intressebevakning i form av förhandlingar, lekfulla tävlingar och samvaro med familjen, pålitliga medlemstjänster och mycket mer.

Den egna branschens förbund bildar en inflytelserik aktör, alla vi tillsammans. Man lyssnar på oss och vi har påverkat lagstiftningen i vår roll som sakkunnig.

Vi har också kunskap om hur arbetet förändras och om vardagen på arbetsplatserna.
Sällskapet är inte heller så illa, egentligen är det det bästa. Varför inte berätta om det på arbetsplatserna för dem som ännu inte är medlemmar?

Modig förnyare av arbetslivet

Vi ville formulera ett kärnbudskap för FMF som skulle beskriva vad vi tycker att vi är och vad vi absolut vill vara.
Vi samarbetade med en kommunikationsbyrå och valde ord som redan lyfts fram i den här texten: modig förnyare av arbetslivet.Man får alltså vara modig och använda sin röst i bolagen när man påverkar och bildar åsikter.

Det är smart att vara förnyare. I arbetslivet har man mest inflytande när man tillsammans söker efter bra lösningar och tänker på arbetstagarnas intressebevakning; blir man kvar på perrongen kan man inte påverka.Vi har genom våra personalrepresentanter lyckats få många fina lokala avtal.

Året 2019 kommer antagligen att innebära mycket arbete. Men med det här gänget väntar jag ivrigt på det, så många fina grejer är på gång och resan är möjlig tillsammans med modiga förnyare!

Lissu
FMF´s ordförande