Stipendierna för studier har delats ut

Förbundet stöder yrkesmässiga och kompletterande studier eller samhällsstudier genom att årligen dela ut tio stipendier.

I år fick vi ett tjugotal ansökningar inom den utsatta tiden. Nivån på de sökandena var bra och nästan alla uppfyllde de utsatta kriterierna.

Flera sökande hade en högskoleexamen i sikte.

Studiernas branscher och ämnesområden varierade. Hos flera sökande anknöt studierna till affärsverksamhet, riskhantering, ledarskap eller tjänsteutformning.
Alla sökande har informerats om beslutet. Nästa gång kan stipendier sökas på hösten 2020.