Strategia

Visio ja arvot

Vakuutusväen Liitto on rohkea ja näkyvä kaikkien vakuutusalalla työskentelevien vaikutusvaltainen edunvalvoja.

Vakuutusväen Liiton arvot ovat vahvuus edunvalvojana, jäsenlähtöisyys ja oikeudenmukaisuus.

Toiminta-ajatus

Liitto parantaa vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskentelevien toimihenkilöiden palkkauksellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä työhyvinvointia ja toimii liiton jäsenyhdistysten yhdyssiteenä.
Toiminta-ajatus on määritelty liiton säännöissä.

Strategiset tavoitteet

VvL
● Tekee yhteistyötä
● Uudistaa vakuutusalan palkkausjärjestelmän
● Huolehtii luottamustoimisten jaksamisesta
● Uudistaa jäsenhankintaprosesseja
● Antaa yksilöllistä jäsenpalvelua
● Vaikuttaa henkilöstön määrään