Strejkvarning inom försäkringsbranschen

Försäkringsmannaförbundet FMF har gett strejkvarning 1.12.2017. Förbundets representantskap fattade ett enhälligt beslut.

Inom branschen har förts förhandlingar om kollektivavtalet i redan över tre månader. Arbetsgivarnas framställningar har inte ändrats ett dyft. Strejkdagarna är 18.-19.12. och 28.- 29.12.

Arbetsveckan skall vara från måndag till söndag, vill arbetsgivaren. Arbetsgivaren vill också enväldigt diktatera vilka dagar var och en skall jobba och hur många timmar varje enskild dag. Dagens längd kunde variera från fyra till tio timmar.

Inom försäkringsbranschen finns det redan möjligheter till veckoslutsjobb. Man kan övertala om det på lokal nivå, på frivillig basis. Ingen kan nu tvingas att jobba under veckoslut. Arbetsgivarna har dock inte härtills haft behov av att avtala lokalt.

Det tidigare utlysta övertidsförbudet är givetvis ännu i kraft.