Svarta moln fördunklar de vackra höstfärgerna

För mig som höstbarn är den vackert färgsprakande höstperioden mellan sommar och vinter den bästa årstiden. Varje år leder september ömsint in oss i den mörkaste årstiden och förbereder oss att ta farväl av året.

Försäkringsbranschens anställda vet att hösten även medför orsak till oro. De som arbetat längre i branschen vet att hösten kommer med dystra samarbetsförhandlingar i bolagen.
I slutet av året ska ekonomin sättas i skick och i Finland sker det alltför lätt och relativt snabbt genom att minska personalen. Personalen i en del bolag oroar sig mer än i andra för om hösten innebär mer än bara förberedelser inför julen.

När coronaviruset drabbade Finland talade många bolag i försäkringsbranschen för personalens hälsa och distansarbete. I vissa bolag gav till och med koncernchefen utlåtanden om att bolaget ska undvika permitteringar 2020. Många bolag berättade för personalen att alla andra åtgärder beaktas innan man överväger nedskärningar.

Därför är det nedrigt att just nu inleda samarbetsförhandlingar i bolag som redovisar fina resultat. Avsikten är helt klart att minska personalen.

Alla arbetsplatser i försäkringsbranschen behövs. Motiveringarna lyder antagligen så här: strategiska ändringar, digitalisering, förändrat kundbeteende, ny Agile-arbetsmetod, digital försäljning.

Totalkostnadsprocenten sjunker och anställda faller ner i ett svart hål och blir arbetslösa. LokalTapiola och If har valt den här vägen i höst. Vilken är värdegrunden för personalvården?

Fusionen framskrider

Försäkringsmannaförbundet och Fackförbundet Pros fusionsprojekt fortskrider enligt plan. Alla beslut och förhandlingar borde vara klara fram till slutet av året. Vår fullmäktige fattar de fösta besluten 9 oktober, och de slutliga besluten om fusionen ska fattas 10–11 december.

Ur medlemmarnas perspektiv sker inga förändringar i den lokala verksamheten i bolagen. De bekanta förtroendemännen och föreningarna fortsätter som förut. I fortsättningen flyttas medlemskapet till Fackförbundet Pro och under oktober informerar vi om alla viktiga frågor i medlemsbrevet.

Detta förutsätter dock att alla bitar faller på plats och för tillfället fortskrider förhandlingarna enligt plan.

Jag önskar alla en färgsprakande höst trots de mörka samarbetsförhandlingsmolnen, mycket styrka till alla på LokalTapiola och If och framförallt god hälsa till oss allihopa!

Lissu, FMF´s ordförande