Sysselsättning och trygghet i karriären

Så ändras världen, Esko, pojken min, sägs det i Sockenskomakarna av Aleksis Kivi. Detta påstående gäller fortfarande i dag. Förändringar sker i tilltagande takt och i försäkringsbranschen har takten varit speciellt hård.

Jag behöver inte rabbla upp litanian med digitalisering, automation och robotar. Alla vi som jobbar i branschen vet vad den handlar om. Vi vet också vad förändringen kräver av de anställda. Vardagen är idel inlärning, för såväl klassiker som dem som varit en kortare tid i branschen. Nya system, arbetssätt, regler, miljöer och robotkollegor fyller vår arbetsdag. De som kan hänga med i rytmen av förändring och tillägna sig allt nytt klarar sig sannolikt bra.

Det är inte bara bolag och arbetsgivare som önskar förändring, utan även anställda med en brinnande iver att lära sig nya saker och göra något annat i bolaget. Hur ska vi lyckas med det?

Fackförbunden driver sina medlemmars intressen genom att försvara arbetsplatserna. Ofta beskylls vi för att bromsa upp förändringen. Varje förbund driver säkert sina medlemmars grundläggande intressen, ett av de viktigaste är att försvara arbetsplatserna och hålla dem kvar i Finland.

Under de senaste åren har vi deltagit mycket i förändringen av arbetet, genom att tillsammans söka efter de bästa lösningarna med tanke på sysselsättningen och produktiviteten. Vi har många gånger öppnat diskussionen med bolagens representanter om hur viktigt det är att investera i personalen. Det är den enda rätta lösningen som kan hålla tåget rullande och trygga allas resa. Vi på FMF vill vara med på tåget, på perrongen kan man inte påverka eller resa någonstans. Vi befinner oss på ett höghastighetståg.

Kraftig medverkan i förändringen

Det är i synnerhet personalen som står för fakturan på digitalisering, automation och robotik. I förändringens namn har man gjort massiva nedskärningar på försäkringsbolagen, oftast i ett chockerande tidigt skede.

Förändringen i arbetet och den tilltagande regleringen går hand i hand med personalens kunskap och utbildning. Man måste satsa på och reservera arbetstid för dessa. De måste också uppdateras och underhållas. Ja, det kostar.

Det räcker inte på långt när med basnivå, man måste höja det till the next level som man säger. Under det senaste året har vi till exempel framhållit att bolagen ska satsa på sin personals förändringsfärd. Att man ska reservera s.k. förändringspengar till utbildning och tid att utföra den. Kunskap är fortfarande den bästa tryggheten vid förändring och medför också individuellt ansvar.

Vi intressebevakare i försäkringsbranschen deltar också starkt i denna brytningstid och vi vill inverka på de sätt och metoder på vilka förändringen genomförs.
På våra arbetsplatser är vi alla experter i den här branschen. Vi på förbundet och föreningarna i bolagen är förespråkare och vi alla tillsammans är de som förnyar vårt arbetsliv.

Karriärstegen i skick

För varje bolag är det viktigt att se till att karriärstegen är i skick. Engagerade, motiverade och välmående anställda är grundstenen för framgångsrika bolag. Bolagen borde berätta vilka möjligheter de anställda har att flytta till olika uppgifter, om de önskar förändring. Så behåller man kompetent personal även i fortsättningen.

För tillfället är situationen inte den bästa, eftersom stegen leder ut genom dörren. Har bolagen råd med det? Det är inget under att branschens attraktionskraft är på en skamligt låg nivå.

Liisa Halme, FMF´s ordförande

PS. I skrivande stund har sommarvärmen redan anlänt – i maj! Det vore fint om vi alla fick njuta av vackert väder hela sommaren. I år låter jag bli att vända jorden i trädgården, det är lättare att njuta av sommaren om man inte har kutig rygg. Jag önskar er alla en skön sommar, nu har vi lov att njuta!