Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvon ja samapalkkaisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla on meidän kaikkien asia ja etu. Jokainen meistä voi omilla esityksillään ja aloitteillaan edistää tasa-arvoa, mutta vastuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työelämässä ja työpaikoilla on työnantajalla.

Vakuutusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusraportti vuoden 2018 tilastoaineistosta.

Vinkkejä tasa-arvotyöhön

Vinkkejä yhdenvertaisuustyöhön