Toimihenkilö, tauota työpäiväsi

Toimihenkilöllä on työpäivän aikana oikeus päivittäiseen lepoaikaan, jonka pituus on vähintään 30 minuuttia. Arkikielessä sitä kutsutaan ruokatunniksi. Taukoa ei saa sijoittaa välittömästi työvuoron alkuun tai loppuun. Lepoaikaa ei lueta työaikaan, jos työntekijällä on tauon aikana oikeus esteettömästi poistua työpaikalta. Tämän lepotauon voi viettää haluamallaan tavalla, eikä sinä aikana tarvitse olla työnantajan käytettävissä.

Kahvitauko

Jos työpäivän pituus on vähintään neljä tuntia, on oikeus yhteen taukoon. Jos työpäivän pituus on vähintään kuusi tuntia, on oikeus kahteen taukoon. Tauon pituutta ei ole määritelty työehtosopimuksessa, vaan siitä sovitaan työpaikalla. Nämä tauot luetaan työaikaan.