Tukipaketit vakuutusalalla

Työnantajan irtisanoessa työntekijöitä tuotannollis-taloudellisella perusteella on varsin yleistä, että työnantaja irtisanomisen sijaan tarjoaa ns. tukipaketteja. Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota tällaisia ratkaisuja, vaan niiden tarjoaminen ja niiden sisällön määritteleminen on työnantajan päätäntävallassa. Yleensä pakettiratkaisujen ehdot riippuvat työsuhteen pituudesta. Yhtiöiden välillä saattaa olla huomattaviakin eroja siinä, millaisia paketteja tarjotaan.

Yleisimmissä pakettiratkaisuissa ehtona on se, että työntekijä irtisanoutuu itse tai allekirjoittaa sopimuksen työsuhteen päättämisestä. Paketissa määritellään työntekijälle maksettavat etuudet, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset ja lomaltapaluurahat, mahdollinen vapautus työvelvoitteesta sekä mahdollinen kertakorvaus. Hyvin yleistä on, että sovitaan kertakorvauksen kattavan kaikki työsuhteesta johtuvat vaatimukset. Tällöin sopimuksen allekirjoittanut työntekijä ei voi erikseen vaatia muun muassa lomakorvauksia tai maksamattomia ylityökorvauksia maksettavaksi kertakorvauksen lisäksi.

Lisäksi kannattaa huomata, että kertakorvauksena maksetusta korvauksesta ei kerry eläkettä eikä lomaa. Kannattaa myös tarkastaa kertakorvausten veroseuraamukset; jos kertakorvaus maksetaan kokonaisuudessaan yhden vuoden puolella, vaikuttaa sen suuruus kyseisen vuoden ansioverotukseen veroa korottavasti. Tällöin kannattaa yrittää sopia kertakorvauksen maksamisesta useammassa erässä esimerkiksi ennen ja jälkeen vuodenvaihteen.

Kun työsuhde päätetään yhdessä sopimalla tai niin, että työntekijä itse irtisanoo työsopimuksensa, ei työnantajalla ole työsopimuslain mukaista takaisinottovelvollisuutta eivätkä muutosturvaa, esimerkiksi työllistymisvapaata, koskevat säännökset sovellu. Lisäksi tukipakettisopimuksilla on vaikutusta työttömyysturvaan. Varmista työttömyyskassasta, miten tukipaketti vaikuttaa työttömysturvaan.

Jos olet vähänkin epävarma sinulle tarjotun paketin sisällöstä ja vaikutuksista, kannattaa aina olla yhteydessä omaan luottamusmieheen tai Vakuutusväen Liittoon pakettien sisällön ja oikeusvaikutusten tarkastuttamiseksi.

Kuva Pixabay