Työaikapankkiohjeistus

Vakuutusväen Liitto ja Finanssialan Keskusliitto ovat tehneet yhteisen ohjeistuksen työaikapankin käyttöönotosta vakuutusalalla. Ohjeistus on suositus, joka on laadittu helpottamaan työaikapankkien käyttöönottoa. Työaikapankeista voidaan sopia paikallisesti myös ohjeista poiketen, kunhan noudatetaan aina lainsäädännön ja vakuutusalan työehtosopimuksen määräyksiä. Liittojen ohjeistus ei ole työehtosopimuksen osa.

Liittojen laatiman ohjeistuksen löydät tästä.

Kuva Pixabay