Työn tahti vie haaveet toisesta lapsesta

Mediassa on ihmetelty, miksi suomalaiset eivät hanki lapsia ja päivitelty sitä, mikä vaikutus syntyvyyden laskulla on sosiaaliturvan kestävyydelle.

Moni suomalainen ilmoittaa haluavansa kaksi lasta tai enemmän, mutta hankkiikin vain yhden. Tähän on tietenkin monta syytä, mutta väitän, että yksi merkittävä tekijä useamman lapsen kysymyksessä on se, minkälaisena vanhemmat kokevat työn ja perheen yhteensovittamisen.

Vakuutusalalla viikonloppu- ja iltatyöt ovat lisääntyneet. Ilta- ja viikonloppuhoitopaikoista on huutava pula, eikä kaikilla ole puolisoa tai sukulaista, joka voisi hoitaa lasta. Vakuutusalan työantajien tulisikin tarkkaan miettiä, minkälaista ilta- ja viikonlopputyöpanostusta odottaa pienten lasten vanhemmilta.

Pienet lapset voivat olla usein kipeinä. Vanhemmille tulee hoidon järjestämisen takia poissaoloja töistä. Hienoa moneen muuhun maahan verrattuna on se, että esimerkiksi Suomen vakuutusalalla sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi voi käyttää jopa kolme palkallista päivää, jos tämä on välttämätöntä.

Erityisesti asiantuntijatehtävissä moni tekeekin kotona niin paljon töitä kuin mitä lapseltaan voi, on vaikka Skype-kokouksessa korvatulehduspotilas kainalossa. Herää kysymys, kuinka vanhempi voi olla samanaikaisesti kunnolla läsnä kummassakin, kotona tai kokouksessa.

Jotkut vanhemmat ovat valinneet joustavan hoitovapaan eli he tekevät 80 prosenttista työviikkoa. Moni heistä kertoo tekevänsä viiden päivän työt neljässä päivässä ja neljän päivän palkalla. Tämä tuntuu epäreilulta.

Tarpeeksi tekijöitä ja joustoja

Jos työt on pienen lapsen vanhemman työyksikössä järjestetty kohtuuttomasti eli tekijöitä on liian vähän eikä vanhemmalle järjestetä poissaolon ajaksi minkäänlaista sijaista, ei pidä ihmetellä, jos vanhempi ei mietikään toista lasta.

Onneksi monesta vakuutusalan työpaikasta on kuulunut paljon hyvää. Etätyömahdollisuus ja joustavat työajat tukevat erinomaisesti perheen ja työn yhteensovittamista. Lasten hoitopäivät eivät veny liian pitkiksi ja koko perheen yhteistä aikaa jää enemmän. Mittarivapaata voi käyttää vaikka lapsen neuvolaan viemiseen.

Toivottavasti kaikissa vakuutusalan työpaikoissa kuunnellaan työntekijöitä, myös pienten lasten äitejä ja isiä ja niitä potentiaalisia äitejä ja isiä. Perheen ja työn yhteensovittaminen on paljon helpompaa, jos työ joustaa. Jousto luo joustoa ja lisää sitoutuneisuutta työnantajaan.

Reetta-Kaisa Lehtinen
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton hallituksen jäsen