Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä.

Työsuojelu koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan. Työntekijöiden apuna työpaikoilla toimivat työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutetut.

Ohessa linkki Työturvallisuuskeskuksen vaaliohjeeseen.

Vinkkejä työsuojelutyöhön

Työsuojelun verkkolehdet