Unelmien työpäivä syntyy kiireettömyydestä, palautteesta ja yhdessäolosta

Mistä on Unelmien työpäivä tehty? Se tehty positiivisesta palautteesta, kollegan kannustamisesta ja hyvähenkisistä kohtaamisista. Silloin juteltaisiin rennosti muistakin kuin työasioista ja tavattaisiin työkavereita joko pienillä porukoilla tai virtuaalisesti koneen kautta. Tunnelma olisi kiireetön eikä juostaisi kilpaa kellon kanssa. Unelmien työpäivänä  kenenkään ei tarvitsisi pelätä työpaikkansa tai toimeentulonsa puolesta. Tällaisia toiveita kertoivat liiton Unelmien työpäivä -kyselyyn vastanneet. 

Palautteen saaminen ja antaminen korostuivat monien unelmissa. Pitkän etäjakson aikana työyhteisön keskinäinen yhteydenpito on ollut normaalia niukempaa ja palautteetkin ovat jääneet usein antamatta. Erityisesti esimiehen antama kiitos lämmittäisi monen mieltä. 

– Unelmien työpäivänä saisimme yllättäen kiitosta johtajalta tai esimiehiltä siitä, miten ahkerasti ja hyvin olemme työmme tehneet. Eikä vaan ainaisia vaateita, että pitäisi sitä ja tätä tehdä enemmän.

Moni on myös itse valmis osallistumaan palautetalkoisiin. 

-Unelmien työpäivänä pyrkisin kertomaan jokaisesta jonkin positiivisen asian sekä kiittäisin tiimin eteen tehdystä työstä.

Positiivisen palautteen lisäksi työpaikoilla haluttaisiin levittää iloista mieltä.

Olisin yhteydessä työkavereihin teamsin kautta ja kyselisin kuulumisia. Kannustaisimme toinen toisiamme hyviin suorituksiin iloisella mielellä.

Aikaa kysyä ja kohdata

Päivästä tekisi unelman kollegoiden seura työpaikalla. 

– Päivä toimistolla ei ole enää niin selviö kuin ennen. Kun sinne pääsee, siitä osaa nauttia aivan eri tavalla kuin ennen.

Kiireettömyyden kaipuu korostui myös kyselyssä. Unelmien työpäivänä olisi aikaa jutella sekä työasioista että henkilökohtaisista kuulumisista. Olisi aikaa kohdata kollega ja kysyä mitä hänelle kuuluu. 

– Silloin kaikki ottaisivat vastuuta omista ja yhteisistä töistä sekä jokaisen työhyvinvoinnista.

Unelmien työpäivänä olisi aikaa oppia uusia asioita ja perehtyä työasioihin huolella.  

-Tiimikavereiden kanssa kouluttautuisimme koko päivän kahvitaukoja ja yhteistä hyvää lounasta unohtamatta. Unelman siitä tekisi rento yhdessäolo, oppiminen ja yhteinen aika.

Eikä asiakkaitakaan unohdettaisi. He saisivat hyvän asiakaskokemuksen ja erinomaisen palvelun, kun työntekijöillä olisi aikaa keskittyä jokaisen asiakkaan tilanteeseen ilman aikataulupaineita. 

-Saisin hyvän asiakaskokemuksen ja kiitosta tehdystä työstä, jota olen tehnyt yli 30 vuotta. Työkaverit kokisivat saman.

Unelmien työpäivänä panostettaisiin myös hyvinvointiin. Silloin ei tarvitsisi syödä kilpaa kellon kanssa. Ruuasta ja seurasta saisi nauttia ilman aikataulupainetta.

– Olisi mukavaa nähdä pitkän etätyöjakson jälkeen tiimiläisiä vaikkapa pitkän lounaan merkeissä. 

Hyvän ruuan vastapainoksi myös liikuttaisiin. Pidettäisiin taukojumppia, joogattaisiin ja kokoustettaisiin kävelylenkin merkeissä. Happihyppelylle pääsisi aina, kun siihen olisi tarvetta. 

-Työpäivän aikana voisi käydä liikuntatunnilla tai hieronnassa firman kustantamana. Tämä piristäisi päivää, tehostaisi työskentelyä ja kohentaisi työntekijöiden terveyttä. Se hyödyntäisi niin firmaa kuin työntekijääkin. 

Kukaan ei menettäisi työpaikkaansa

Kovat ajat näkyivät myös vastauksissa. Kun tavoitteet ovat tapissa, väkeä vähän ja  työkuormat suuria, osa vastaajista toivoi roolien vaihtoa päivän ajaksi. 

-Pomot joutuisivat palvelemaan asiakkaita kaikilla niillä järjestelmillä, joita he syytävät meidän käyttöömme. Me asiakaspalvelijat saisimme katsoa kärpäsinä katosta. Asiakkaita olisi ruuhkapäivän verran eikä ovea saisi kiinni määräaikaan mennessä vaan asiakkaita olisi jonoksi asti sulkemisaikaan.

Myös etätyön ja arjen pyörittämisen haasteet nousivat esiin. Joustamisesta ja venymisestä toivottiin konkreettista kiitosta, jonka voisi käyttää omaan hyvinvointiinsa. 

-Kaiken kiireen, kehittämisen, venymisen, taloudellisen epävarmuuden ja yt-neuvottelujen rinnalla unelmien työpäivä olisi palkallinen vapaapäivä. Näin annettaisiin työntekijöille mahdollisuus hoitaa itseään ja hyvinvointiaan yhden päivän ajan. 

Synkät yt-ajat näkyivät myös vastauksissa. Useammassa vastauksessa toistui sama toive. 

-Yt-neuvottelut loppuisivat eikä kukaan menettäisi työpaikkaansa.

Sitaatit on poimittu liiton kyselystä.

Satu Lehmuskoski
Kuva Shutterstock