Usein kysyttyä koronasta

Koronatilanne ja -ohjeistus elävät koko ajan. Päivitämme tätä artikkelia tiiviisti. Jutusta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä esimerkiksi

Huomioithan, että työpaikoilla voidaan sopia paremmista käytännöistä kuin alla olevissa esimerkeissä. Silloin työpaikoilla noudatetaan sovittuja, parempia käytäntöjä.

Korona ja lomautukset

Työnantajani suunnittelee lomautuksia koronatilanteen takia. Onko se mahdollista?

Lomautukset ovat mahdollisia koronaepidemian aikana, jos esimerkiksi työt ovat  tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.
Lomautus voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Lomautus voi olla myös osittainen, jolloin työaikaa lyhennetään tarpeen mukaan.
Työnantajan on lähtökohtaisesti annettava lomautusilmoitus
  viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
Samoin  lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa on lyhennetty nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään koronaepidemian aikana.

Miten lomautusilmoitusaika lasketaan?

Ilmoituksen antamispäivää ei lasketa mukaan 5 päivän ilmoitusaikaan. Jos esimerkiksi  ilmoitus annetaan 1.4., niin tähän lisätään 5 päivää, jolloin päästään päivään 6.4. Lomautus voi alkaa aikaisintaan 7.4. Toimihenkilö voi kuitenkin sopia lyhyemmästä ilmoitusajasta.

Minut aiotaan lomauttaa koronatilanteen takia. Miten kannattaa toimia?

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi  ensimmäisenä lomautuspäivänä.
Vakuutusväen Liiton jäsenet voivat hakea ansiopäivärahaa JATTK-työttömyyskassasta. Ansiopäivärahaa voi hakea JATTKin sähköisen eAsioinnin kautta tai lähettämällä hakemuksen kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Jos lomautus kestää lyhyemmän aikaa, päivärahaa voi hakea aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.
Jäsenyys- ja työssäoloehdon pitää täyttyä, jotta voi saada ansiopäivärahaa lomauksen ajalta. Lisätietoa ansiopäivärahan maksamisesta lomautuksen ajalta löydät täältä.

Minut on lomautettu koronan vuoksi. Voinko ottaa vastaan muuta työtä lomautuksen aikana? Entä ovatko luontoisedut käytössä lomautuksen aikana?

Jos joudut lomautetuksi, sinulla on oikeus ottaa vastaan muuta työtä. Työ ei kuitenkaan saa olla kilpailevaa toimintaa työnantajasi toiminnan kanssa eikä se saa tuottaa vahinkoa työnantajallesi. Muuta työtä koskevassa työsopimuksessa voidaan sopia lyhyestä viiden päivän irtisanomisajasta sen varalta, että työnantaja kutsuu lomautetun takaisin työhönsä.
Lomautusaikana sinulla on oikeus käyttää palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella käytössäsi olevaa asuntoa. Voi myös käyttää luontaisetuja (esim. puhelin- tai autoetu), jos niiden on sovittu säilyvän lomautusaikana.
Jos saat lomautuksen aikana töitä pysyvästi muualta, voit irtisanoa työsopimuksesi ilman irtisanomisaikaa.

Toimeentulo koronakaranteenin tai -tartunnan aikana

Mistä saan rahaa, jos joudun karanteeniin koronan takia?

Karanteenin ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Silloin pitää hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa.
Tartuntatautipäivärahan edellytys on, että päätöksen on tehnyt kunnan tai sairaanhoitopiirin nimeämä vastuullinen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Päätös pitää liittää päivärahahakemukseen.

Mistä saan rahaa, jos lapseni joutuu karanteeniin koronan takia? 

Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin työntekijä ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia.
Tartuntatautipäivärahan edellytys on, että päätöksen on tehnyt kunnan tai sairaanhoitopiirin nimeämä vastuullinen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Ainoastaan hän päättää eristämisestä, karanteenista tai poissaolosta työstä, päivähoidosta tai oppilaitoksesta. Päätös pitää liittää päivärahahakemukseen.

Milloin voin hakea tartuntapäivärahaa? 

Jos sairastut tai altistut ja kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää sinut eristykseen tai karanteeniin, voit hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa. Se korvaa ansionmenetyksen täysimääräisesti.
Voit hakea tartuntapäivärahaa myös silloin, jos alle 16-vuotias lapsesi on sairastunut tai määrätty karanteeniin.
Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin työntekijä ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei makseta esimerkiksi loman tai etätöiden ajalta. 

Voiko työnantaja kieltää minua tulemasta töihin?

Jos työnantaja määrää työntekijän kotiin, työntekijälle on maksettava normaali palkka.
Työnantaja ei voi määrätä karanteenia. Kunnan nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää siitä, määrätäänkö ihminen eristykseen tai karanteeniin. 

Korona ja työsuhteen ehdot

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroja koronaviruksen johdosta?

Voi. Työaikalain mukaan työvuoroluetteloa voidaan muuttaa töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä.

Olen karanteenissa eikä työnantajani maksa siltä ajalta palkkaa. Pitääkö minun silti tehdä töitä?

Karanteenin ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta eikä työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä esimerkiksi etätyötä. Tällöin työntekijällä on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Korona ja lomat

Voiko työnantaja perua vuosilomat koronan takia vakuutusalalla?

Jos loma on jo vahvistettu, vuosilomalaki ei mahdollista lomien ajankohdan muuttamista tai perumista ilman yhteistä sopimista. Jos työnantaja peruu työntekijän loman yksipuolisesti ja siitä aiheutuu työntekijälle kustannuksia, työnantaja joutuu korvaamaan perumisesta aiheutuneet kulut.

Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman pitämiseen?
Lomat annetaan lomautuksesta huolimatta vuosilomalain mukaisesti. Työnantaja voi sijoittaa vuosilomaa ajalle ennen lomautusta, lomautusilmoitusajalle tai lomautuksen ajalle, jos se on vuosilomalain lomakausien puitteissa sallittua. Vuosiloman ajalla työntekijän omavastuuaika työttömyyspäivärahan saamiseksi kuluu normaalisti.
Jos vuosilomaa sijoitetaan lomautuksen ajalle, työntekijä saa täyden loma-ajan palkan, mutta työttömyyspäivärahaa ei makseta. Toisaalta myöskään ansiosidonnaisen päivärahan enimmäismaksuaika ei kulu. Työttömyyspäivärahan maksaminen jatkuu normaalisti, jos lomautus jatkuu loman päättymisen jälkeen.
Voiko työnantaja kieltää lomamatkani?

Työnantaja voi kieltää vain työmatkat. Työnantaja ei voi määrätä sitä, mitä ihmiset tekevät vapaa-ajallaan tai lomillaan. Poikkeusoloissa maan hallitus voi kuitenkin rajoittaa ihmisten liikkumista. 

Voiko työnantaja pakottaa minut pitämään lomaa koronan vuoksi?

Koronasta huolimatta toimitaan vuosilomalain säädösten mukaan. Jos työnantaja määrää loman ajankohdan, on siitä ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemminkin. Siitä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Saanko potkut, kun jouduin ulkomailla karanteeniin enkä voi palata loman päätyttyä töihin? 

Karanteeni on työntekijästä riippumaton asia eikä näin ollen ole työsuhteen päättämisperuste.
Jos sinut määrätään karanteeniin EU:n alueella, Kelan mukaan sinulle voidaan maksaa tartuntatautipäivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Lue lisää

Lomautusten ilmoitusaikaa ja yt-neuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään koronan takia
Toimi näin, jos sinut lomautetaan koronan seurauksena
Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta
Ohjeita työntekijöille koronatartunnan ehkäisyyn
Hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi
Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana