Uuden oppimiseen on annettava aikaa

Työelämän murros vaatii yritysten johdolta rohkeutta. Johtajien pitää tunnistaa tulevat trendit ja uskaltaa kehittää toimintaa niiden mukaan. Johto on pahoin epäonnistunut työssään, jos yt-neuvottelujen kautta pitää potkia satoja ihmisiä pihalle, koska heidän ammattitaitonsa ei sovellu enää uusiin työtehtäviin. 

Työntekijöille pitää antaa aikaa oppia uutta työajalla, jotta heidän ammattitaitonsa soveltuu ja kehittyy tulevaisuuden töihin. Halua uuden oppimiseen on, mutta siihen pitää antaa myös aikaa. Jos päivittäinen työkuorma uuvuttaa alleen, työntekijän voimat uuden omaksumiseen ovat vähissä. 

Yrityksissä pitää olla rohkeutta esimiestyöhön, jossa kaikkea ei mitata kappaleiden määränä eikä puheluiden kestoina. Työntekijöille pitää antaa mahdollisuuksia kehittää omaa työtään joka päivä, koska sitä kautta työn mielekkyys ja tuottavuus nousevat. Esimiesten pitää myös kannustaa kokeilemaan, koska sitä kautta uudet innovaatiot syntyvät.

Vakuutusalalla tämä tulevaisuuden menestysresepti on tunnistettu ja kirjoitettu työnantajien ja työntekijöiden yhteisessä Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeessa. Hankkeen havaintoja on kiitelty EU-tasoa myöten. Valitettavasti tulokset ovat jääneet hyödyntämättä monissa yhtiöissä. Hanke on jäänyt toteutusta vaille valmiiksi. 

Nyt pitää päästä sanoista tekoihin. Työnantajien ja -tekijöiden pitää varautua yhdessä työelämän muutoksiin. Työntekijöille pitää antaa aikaa kehittää osaamistaan työajalla tulevaisuuden töitä vastaavaksi. Jos yhtiössä pidetään toistuvasti väenvaihtoviikkoja, koska työntekijöiden ammattitaito ei vastaa tulevaisuuden tarpeita, kertoo se karusti epäonnistumisesta tulevaisuuden ennakoinnissa ja johtamisessa. 

Lissu,
kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja