Uudet tes-tunnit juurtuvat hiljalleen

Osana työehtosopimusratkaisua ovat osaamisen kehittämisen tunnit, joita voidaan käyttää vuodessa 24.

Vakuutusalan työehtosopimus painottaa vahvasti osaamisen kehittämistä. Osana työehtosopimusratkaisua ovat osaamisen kehittämisen tunnit, joita voidaan käyttää vuodessa 24. Työnantaja päättää, miten ja mihin tunteja käytetään.

VvL:n kyselyn mukaan osaamisen kehittämisen tunnit on otettu eri tavoin vastaan alalla.
Joissain yhtiöissä on jo tarkat suunnitelmat tuntien suhteen ja asiaa on käsitelty laajasti eri tahoilla. Asian vieminen koulutussuunnitelmaankin on hyvässä vauhdissa.

– Tätä tes-määräystä on käsitelty monin eri tavoin – johtoryhmässä, yhteistoiminnassa, esimiesten kanssa, tiimeissä ja henkilöstöinfoissa samassa yhteydessä kuin muutenkin osaamisesta ja osaamisen kehittämisen tavoista on keskusteltu, eräs vastaaja kertoo.

Korona sotki suunnittelua

Kaikissa yhtiöissä asian käsittelyssä ei olla vielä näin pitkällä, sillä esimerkiksi korona on sotkenut suunnitelmia.

– Työnantajan kanssa sivuttu aihetta keväällä. Sen jälkeen asiaan ei ole palattu.

Kaikki eivät ota osaamisen kehittämisen tunteja käyttöön lainkaan. Tämä on täysin mahdollista, sillä työehtosopimus määrittelee vain tuntien maksimimäärän, minimiä niille ei ole annettu.

– Meillä työnantaja totesi, että normityöajan ylittävää osaamisen kehittämistä ei meillä tehdä. Osaamisen kehittäminen tapahtuu normityöjan sisällä.

Mikä on osaamisen kehittämistä?

Alalla on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä osaamisen kehittämisen pitäisi olla. Riittääkö, että se on työtehtävän kannalta olennaista vai pitääkö sen kehittää työntekijää ammatillisesti?

Osaamisen kehittämisen kirjo on kyselyn perusteella laaja. Vastaajien mukaan osaamisen kehittäminen voi olla niin lähi- kuin etäopiskeluakin tai jotain siltä väliltä eli monimuoto-opiskelua. Se voi olla verkkokursseja tai webinaareja.

Lisäksi asioita voidaan treenata yhdessä tiimin kanssa ja jakaa osaamista, pitää oppimispiirejä tai käydä yritysvierailulla. Osaamista voidaan kehittää myös perehtymällä alan kirjallisuuteen tai lehtiin. Tarvetta nähdään myös asiakaspalvelutyön tai työntekijätaitojen kehittämiseen.

– Osaamisen kehittäminen on monimuotoista ja riippuvaista sekä käsillä olevasta aiheesta että oppijan oppimistyylistä, eräs vastaaja kuvailee.

Joissain yhtiöissä ollaan osaamisen kehittämiseen ujuttamassa myös sellaista koulutusta, jota edellytetään työntekijöiltä esimerkiksi lainsäädännön perusteella. Tämä on aiheuttanut keskustelua.

– Osa työnantajan suunnittelemista tunneista olisi aidosti osaamisen kehittämistä. Osa sellaista mitä edellytetään, esimerkiksi rahanpesukoulutus.

Eroja on myös siinä, miten osaamisen kehittämisen tunnit yhtiöissä jakautuvat. Eroja voi olla niin tiimien kuin toimihenkilöidenkin kesken.

Kyselyyn vastasi niin henkilöstöhallinnon edustajia kuin pääluottamusmiehiäkin.

Satu Lehmuskoski
Kuva Shutterstock

Lue lisää
Mitä osaamisen kehittäminen tarkoittaa?
Kiky poistui, tilalle osaamisen kehittämisen tunnit
Vakuutusala on edelläkävijä