Uusi edustajisto on valittu

Edustajistoon on valittu 39 edustajaa, joista 16 ovat myös nykyisen edustajiston varsinaisia jäseniä. Edustajista on naisia 64 prosenttia (25 kpl) ja miehiä 36 prosenttia (14 kpl). Varsinaisten edustajien keski-ikä on 49 vuotta eli sama kuin neljä vuotta sitten.

Valinnat on vahvistettu keskusvaalilautakunnan kokouksessa 29.5. Jäsenyhdistyksille on lähetetty tiedote valinnoista.

Vain OP-Pohjolan Vakuutushenkilöt ry:ssä järjestettiin varsinaiset vaalit. Vaalit järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa sähköisesti. Minkäänlaisia ongelmia ei esiintynyt tässä uudessa vaalikäytännössä.

Kaikissa muissa jäsenyhdistyksissä oli niin sanotut sopuvaalit eli yhdistyksessä päästiin sopuun varsinaisista edustajista ja varajäsenten keskinäisestä järjestyksestä.

Edustajiston kokoonpanoon tulee todennäköisesti vielä muutoksia syyskuun alussa, kun uusi edustajisto pitää ensimmäisen kokouksensa ja valitsee liitolle uuden hallituksen. Jos edustajistoon valittu edustaja tai varaedustaja tulee valituksi liiton hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi, varajäsen tulee hänen tilalleen edustajistoon.

Liiton hallitukseen valitut eivät enää valinnan jälkeen voi olla myös edustajiston jäseniä.