Vakuutusala on edelläkävijä

Vakuutusalan uusi työehtosopimus toi alalle osaamisen kehittämisen tunnit. Vakuutusalan moniottelija Paula Salonen pitää tätä kirjausta arvokkaana askeleena niin yritysten menestyksen kuin henkilöstön ammattitaidon kannalta.

– On äärimmäisen hieno asia, että osaamisen kehittäminen on kirjattu vakuutusalan työehtosopimukseen. Vakuutusala on aikamoinen edelläkävijä, Finvassa liiketoiminnasta vastaavana johtajana työskentelevä Paula Salonen hymyilee.

Salonen tietää, mistä puhuu. Onhan hän seurannut aitiopaikalla alan kehitystä esimerkiksi johtotehtävissä Ifissä ja Kalevassa sekä Vakuutustiedon kehittämissäätiössä. Hänellä on myös kattava kokemus edunvalvonnasta työnantajia edustavassa Finanssialassa.

Salosen mielestä koulutuksen tärkeyttä ei voi kyllin korostaa kiihkeästi kehittyvällä vakuutusalalla. Yhtiön elinehto on ammattitaitoinen ja ajan tasalla oleva henkilöstö.

– Yhtiö pystyy uusiutumaan ja saavuttamaan tavoitteensa vain osaavan henkilöstön kautta.

Salonen toivookin, että työehtosopimukseen kirjattuja tunteja ei oteta vastaan pakkona vaan mahdollisuutena.

Iso rooli yhteiskunnassa

Edelläkävijän rooli sopii Salosen mielestä hyvin vakuutusalalle, joka on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, isojen sijoitusomaisuuksien haltija ja riskien hallinnan ammattilainen. Vakuutusala on paljosta vastuussa ja parhaiten vastuunsa se kantaa osaavien ihmisten kautta.

Ilman jatkuvaa uuden oppimista ja kouluttautumista sen paremmin yritykset kuin työntekijätkään eivät pysy työelämän tahdissa tai kilpailukykyisinä. Tämän Salonen on todennut monesti työuransa aikana.

– Koulutuksen kautta olen pysynyt uuden tiedon ja näkemysten edelläkävijänä. Eikä se riitä, että itse tietää, vaan tieto pitää levittää mahdollisimman laajalle.

Lainsäädäntö vaatii vahvaa osaamista

Paineita osaamisen kehittämiseen tulee myös lainsäädännön ja sääntelyn kautta. Yksikään yritys tai työntekijä ei pärjää ilman omaa työtä sääntelevän lainsäädännön tuntemusta.

– Finanssivalvonta painottaa sitä, että asiat pitää osata. Ei riitä se, että on suoritettu kurssi aiheesta.

Vaatikaa koulutusta

Salonen korostaa myös henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen tärkeyttä. Vaikka osaamisen kehittämisen tuntien sisällöstä päättää työnantaja, kannattaa työntekijöiden itse miettiä, minkälaisia asioita he haluavat oppia ja minkälaisia urapolkuja kivuta.

Osaamisen kehittämisen myötä työntekijöillä saattaa olla mahdollisuuksia sellaiseen koulutukseen, johon ei arjen pyörityksessä muuten jää aikaa.

Salonen kannustaakin kaikkia työntekijöitä oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen oman osaamisensa kehittämisessä.

– Työntekijän pitää olla aktiivinen ja vaatia itse koulutusta.

Korona vähensi koulutusta

Koronaepidemian aikana monessa yrityksessä katse on kääntynyt sisäänpäin, siihen miten asiat saadaan pyörimään poikkeusoloissa. Koulutukseen ei ole ollut samalla tavalla aikaa tai paukkuja, kun tärkeintä on ollut saada työt sujumaan.

Salonen toivoo, että syksyn myötä katse kääntyy jälleen koulutusasioihin, ja henkilöstön ammattitaidon kehittäminen jatkuu aktiivisena.

– Koulutustarve ei ole hävinnyt mihinkään.

Satu Lehmuskoski
Kuva Mauri Helenius

Lue lisää
Koulutus on sydämen asia
Vakuutustutkinto antaa paljon tietoa ja nostaa palkkaa
Uudet tes-tunnit juurtuvat hiljalleen