Vakuutusalan työriidan sovittelu käynnistyi tänään

Työriidan taustalla on etenkin vakuutusalan työaikoja koskevat näkemyserot. Sovittelua jatketaan sunnuntaina 10.12.2017.

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi vakuutusalan työriidan osapuolet Vakuutusväen Liitto VvL ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n tänään. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitettiin työriidan syitä ja sovittiin prosessin jatkosta. Sovittelu jatkuu seuraavan kerran sunnuntaina 10.12.2017 klo 13 valtakunnansovittelijan toimistolla.

Vakuutusväen Liitto on ilmoittanut koko vakuutusalaa koskevasta työnseisauksesta 18.12.2017 klo 7 – 19.12.2017 klo 23 sekä 28.12.2017 – 29.12.2017 klo 23. Alan työehtosopimus on päättynyt 31.10.2017.

Osapuolilla on näkemyseroja etenkin työajoista sekä palkkaratkaisusta. Työaikariidan taustalla on etenkin vakuutusalalla viikonloppuna tehtävä työ.

Seuraa aiheeseen liittyvää uutisointia viikonlopun aikana Valtakunnansovittelijan kotisivuilta.