Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahojen haku käynnissä

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön  apurahahaku on 24.9.-19.10. Apurahapäätökset tehdään marraskuussa.  Lisätietoja löydät täältä.

Säätiö myöntää apurahoja ensisijaisesti vakuutusalan tutkimukseen, joka kohdistuu vakuutusalan uuteen teknologiaan, hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen sekä vakuutusalan työn murrokseen ja johtamiseen. Pääpaino on tulevaisuudessa ja uuden kehittämisessä.

Hankkeet voivat liittyä yhtä hyvin liiketoimintaan, vakuutusmatematiikkaan, vakuutusoikeuteen ja säätelyyn kuin osaamiseen ja johtamiseenkin. Tärkeää on, että vakuutusala saa hankkeesta uutta tietoa toiminnan kehittämiseksi.

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla tukea ja kehittää vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä tukea pyrkimyksiä vakuutusalan koulutuksen arvostuksen kohottamiseksi. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tuottamalla opetusmateriaalia ja jakamalla apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan.