Varför är det lönsamt att samarbeta?

Under de senaste åren har man mellan förbunden i försäkringsbranschen även åstadkommit konkreta saker. Till exempel projektet Hyvinvoiva Finanssiala (välmående finansbransch), vars resultat jag tycker var riktigt bra.

Jag och en representant för arbetsgivaren presenterade det i EU-kommissionens sociala dialog om försäkringar och mottagandet var förbluffat. Det väckte förvåning och beundran att arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan tillsammans har åstadkommit en undersökning om framtiden och förändringen i branschen.

Publiken blev ännu mer häpen över de fortsatta planerna, dvs. att tillämpa arbetet i arbetstagarnas vardag. I bolagen, där arbetet även bör tillämpas och anpassas till bolagens egna behov, med tanke på samverksamhet och gemensamma åtgärder.

Men vad var det som egentligen hände?

Nu några år senare kan jag konstatera att man i bolagen åstadkom inledande arbetsgrupper, i en del kom man även lite längre än så. I resten av bolagen har man kanske inte ens hört om hela projektet eller dess slutsatser.

Det är synd, frustrerande och irriterande och framförallt är det respektlöst gentemot den gemensamma verksamheten.

Har vi råd att förlora information och kunnande?

Man förlorar inget på att samarbeta med personalen och framförallt personalrepresentanterna. Genom samarbete åstadkommer man en kultur som respekterar personalen. När man hör personalen och dess representanter får man idéer och man kan tillsammans bedöma vad det lönar sig att göra och inte göra.

När man inkluderar förtroendemännen i arbetsgrupper som förutspår förändringar får man med olika synvinklar från personalen, även sådana som personalen inte vågar säga själva.
För närvarande ser man inte i alla bolag värdet av samarbete i denna enorma reform eller i det allra viktigaste skedet, planeringsskedet.

Varför? Innebär inte öppenhet och delaktighet just det?

Mot en hållbar och inkluderande kultur

I år har förtroendemännens nya mandatperioder börjat i många bolag. I en del bolag genomförs valen först på hösten.

Förtroendevalda har ett enormt ansvar och en skyldighet att övervaka att kollektivavtalet, lokala avtal och lagen följs på arbetsplatserna. Förtroendemän får sällan lätta frågor att behandla och reda ut. Arbetet är krävande och värdefullt. Förtroendevalda fungerar också som filter mellan ledningen och personalen, och medför viktig information i samtalen. Det lönar sig att lyssna på dem och inkludera dem.

I förbundets verksamhetsplan är de viktigaste punkterna löneutredningarna på förbunds- och bolagsnivå samt att försäkra att kontinuerlig inlärning uppfylls i hela branschen. Hörni alla bolag, ska vi inte tillsammans skapa en hållbar, värdesättande, inkluderande och interaktiv försäkringsbransch även för personalen i denna reform?

Lissu
FMF´s ordförande