Varierande samtalstidpunkter

Under följande runda kan försäkringsbranschens lönesamtal genomföras under en exceptionellt lång period. Lönesamtalen kan genomföras redan i höst och då gäller lönepåslaget från och med början av december.  Pottens storlek är 1,7 procent av kontorstjänstemännens lönesumma på bolaget.

Enligt det nya kollektivavtalet kan bolaget även skjuta upp lönesamtalen tills nästa år. Ju senare lönesamtalen genomförs, desto större är potten som utdelas.  Påslaget är 0,1 procent i månaden.

 Arbetsgivaren måste också meddela tidpunkten för lönesamtalen senast tre månader på förhand. Lönesamtalen måste genomföras före 1.6.2021. 

Försäkringsbranschens kollektivavtal reglerar samtalens gång. Det är emellertid möjligt att avtala om vissa ärenden bolagsspecifikt, t.ex. det formulär som används under samtalet.

Nu inkluderades också tre gångers regeln i ärenden som avtalas lokalt. Hittills har det varit att obligatoriskt att delge fall där lönepåslaget varit mindre än hälften av den procentuella genomsnittshöjningen i tre efterföljande lönesamtal till lönesamtalsarbetsgruppen. I fortsättningen kan man avtala lokalt om tre gångers regeln. 

I fortsättningen kan även en personalrepresentant fungera som ordförande för lönesamtalsgruppen om man avtalar om det lokalt. 

FMF:s medlemsföreningar gör de lokala avtalen i samarbete med arbetsgivarens representanter.  Om inte annat avtalas med föreningen följs kollektivavtalets bestämmelser liksom förr. 

Lönesamtalen berör allt fler under följande lönesamtalsrunda då försäkringsbranschens kollektivavtal också tillämpas på timanställda. 

Å andra sidan hamnar en del också utanför lönesamtalen. Under den här rundan genomförs inte lönesamtal med tjänstemän vars anställningsförhållande varat i under sex månader före lönesamtalspåslaget.

Läs mera
Snart är det dags att diskutera löner