Vartåt barkar det härnäst Sampo?

Torbjörn Magnusson har en lång karriär på Sampo, han har jobbat inom koncernen i 18 år

Svenske Torbjörn Magnusson tar över som koncernchef för Sampo i början av året. Mangusson har gjort en lång karriär inom Sampo-koncernen och ser ivrigt fram emot uppgiften.

– Det här är det enda jobbet jag verkligen vill ha, säger han med ett leende.

Magnusson tar över en välmående och välfungerande koncern när den sittande koncernchefen Kari Stadigh går i pension.

– Balansen är mycket stark och vid behov kan vi reagera snabbt.

Magnusson avslöjar inte vartåt Sampo riktar blicken härnäst. Enligt honom är målet att följa med verksamhetsmiljön för att vid behov kunna reagera snabbt. Den fortsatta turbulensen i finansvärlden och låga räntenivån kräver också vaksamhet.

Det är emellertid klart att förändringens vindar drar över Nordea. Intäkterna har sjunkit och aktiekursen har sånär halverats på två år. Detta gläder varken placerarna eller Sampo, som är en betydande aktieägare i Nordea. Magnusson är även styrelseordförande på Nordea.

If redovisar toppresultat år efter år

Magnusson har tidigare arbetat som verkställande direktör på If och har gjort en lång karriär inom Sampokoncernen där han jobbat i 18 år.

Största delen av tiden har Magnusson varit vd för If. Under hans tid har If redovisat rekordresultat år efter år och bolaget är i särklass gällande totalkostnadsprocenten som mäter lönsamhet.

Vad har fått Magnusson att stanna på Sampo år efter år trots de utmärkta resultaten? Den resultatinriktade vd:n har säkert fått många jobberbjudanden. Magnusson säger att han trivs på Sampo, det är hemligheten bakom den långa karriären.

– Här är målen klara. Hårt arbete värdesätts och framgångar belönas.

Magnusson litar på sin egen linje

Magnusson tackar Sampos företagskultur, han anser att den är ärlig och rak. Dessutom har han fått samarbeta med bra typer, såsom Kari Stadigh och Björn Wahlroos som är bland de bästa i branschen.

Magnusson tänker inte kopiera någondera mannen utan litar på sin egen linje och leder med exempel. Han jobbar hårt och bemöter andra med respekt. Han önskar sig det samma av alla sina medarbetare.

Dessutom uppskattar Magnusson samarbetet med fackförbunden.
Förbunden har information om personalen, deras önskemål och välbefinnande samt arbetslivets utveckling. Han tänker inte slösa bort den här kunskapen och kännedomen om företaget.

Förbunden har viktig information och jag tar deras synpunkter på allvar, säger Magnusson.

Från diplomingenjör till toppen av finansvärlden

Magnusson tog examen som diplomingenjör och teknisk licentiat i Stockholm och har gjort en imponerande karriär inom Sampo.

Han kom ursprungligen till försäkringsbranschen via det svenska Skandia. Därifrån tog karriären honom till If när Skandia och Storebrand flyttade sin skadeförsäkringsverksamhet till bolaget. Och nu ska han gå vidare till If:s moderbolag Sampo.

Han strävade aldrig efter att bli koncernchef.

– Jag har aldrig planerat min karriär. Jag har gripit tag i det som har känts mest intressant och fascinerande, säger Torbjörn Magnusson med ett leende.