Voiko loman sijoittaa irtisanomisajalle?

Vuosilomalain lähtökohtana on, että työnantaja päättää työntekijän vuosiloman ajankohdan kuultuaan sitä ennen työntekijän toiveen loman ajankohdasta.

Työnantajan yksipuolista oikeutta määrätä loman ajankohta rajoitetaan laissa kuitenkin muun muassa siten, että vuosilomasta 24 päivää eli kesäloma on pääsääntöisesti sijoitettava lomakaudelle eli toukokuun toisen ja syyskuun 30. päivän väliselle ajalle.

Tämän ylittävä loman osa eli talviloma on annettava lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Työsuhteen päättyminen ei laajenna eikä toisaalta myöskään supista työnantajan oikeutta määrätä loman ajankohtaa.

Tässä esimerkissä työnantaja voi näin ollen yksipuolisella päätöksellään määrätä enintään 24 lomapäivää pidettäväksi irtisanomisajalla. Loput 12 päivää sekä ajalla 1.4.-30.9. kertyvän uuden loman (6 x 3) työnantaja korvaa lomakorvauksella.

Työnantaja ja työntekijä voivat tosin sopia loman pitämisestä kokonaisuudessaankin irtisanomisajalla mukaan lukien työsuhteen päättymiseen asti kertyvä uusi loma.

Pekka Reinamo
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton neuvottelupäällikkö