Yt-neuvottelut ja määräaikainen työsopimus

Yhtiössä alkoi henkilöstön vähentämistä koskevat yt-neuvottelut. Minulla on määräaikainen työsopimus, miten minun käy?

Määräaikaiset työsopimukset ovat voimassa sen määräajan, mikä on sopimuksessa sovittu. Määräaikaisia työsopimuksia ei voi irtisanoa yksilöperusteella eikä tuotannollis-taloudellisella perusteella, ellei niihin ole kirjattu irtisanomisehtoa. Jos määräaikaisesta sopimuksesta löytyy irtisanomisehto, on työsuhde irtisanottavissa tuotannollis-taloudellisella syyllä kuten toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Määräaikaisten sopimusten päättyessä määräaikaisilla työntekijöillä ei ole enää etuoikeutta yrityksessä tarjolla olevaan työhön. Jos tehtäväksi sovittu projekti, ruuhkahuipputyö tai muusta syystä sovittu määräaika on kulunut umpeen, ei määräaikaisella työntekijällä ole oikeutta saada sopimukselleen jatkoa tai tulla vakinaistetuksi.

Jos työnantaja on irtisanonut työntekijöitä tuotannollis-taloudellisella perusteella, työnantajan on tarjottava määräaikaisen tekemää työtä ensisijaisesti lomautetuille, osa-aikaisille tai irtisanomisajalla oleville työntekijöilleen ja toissijaisesti takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville entisille työntekijöilleen.

Lue lisää yt-neuvotteluista
Mitä pitää tietää yt-neuvotteluista?
Apua, ensimmäistä kertaa yt-tilanteessa
Mihin kaikkeen tukipaketti vaikuttaa?

Kuva: Pixabay