Yt-neuvottelut ja opintovapaa

Yhtiö irtisanoo työntekijöitä tuotannollisista syistä. Olen opintovapaalla, miten minun käy?

Opintovapaalla oleva työntekijä on vapautettu työstään koulutusta tai opiskelua varten. Työntekijän työsuhde kuitenkin jatkuu opintovapaan aikana.

Työnantaja ei saa irtisanoa tai purkaa työntekijän työsuhdetta sillä perusteella, että työntekijä on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Opintovapaa ei kuitenkaan estä irtisanomista, jos siihen on muu laillinen peruste.

Lue lisää yt-neuvotteluista
Mitä pitää tietää yt-neuvotteluista?
Apua, ensimmäistä kertaa yt-tilanteessa
Mihin kaikkeen tukipaketti vaikuttaa?

Kuva: Pixabay