Yt-neuvottelut ja perhevapaa

Yhtiö irtisanoo työntekijöitä tuotannollisista syistä. Olen perhevapaalla, miten minun käy?

Syrjintäkiellon ja tasapuolisuuden kohtelun vaatimusten ohella työsopimuslaissa on säädetty irtisanomissuoja perhevapaalla olevalle työntekijälle. Työnantaja saa irtisanoa äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän tuotannollis-taloudellisella perusteella vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Työsuhde voi kuitenkin päättyä irtisanomiseen vasta, kun työntekijä palaa takaisin töihin perhevapaan jälkeen. Myös perhevapaalla oleva voi halutessaan tehdä työsuhteen päättämissopimuksen (eli ottaa vastaan niin sanotun tukipaketin).

Lue lisää yt-neuvotteluista
Mitä pitää tietää yt-neuvotteluista?
Apua, ensimmäistä kertaa yt-tilanteessa
Mihin kaikkeen tukipaketti vaikuttaa?

Kuva: Pixabay